30 lipca została oficjalnie zainaugurowana współpraca między Urzędem Miasta Łodzi a firmą Deloitte. Jej efektem będzie wypracowanie szeregu analiz dotyczących programu rozwoju gospodarczego Miasta i promocji jego potencjału inwestycyjnego.

Przygotowywane przez firmę Deloitte opracowania będą dotyczyły wszystkich kwestii kluczowych z punktu widzenia planowania dalszego rozwoju gospodarczego Miasta. Ich celem będzie analiza potencjału gospodarczego Łodzi w kontekście zmian gospodarczych zachodzących w Polsce, Europie i na świecie, a także prezentacja perspektyw dalszego rozwoju Łodzi i prognoz dotyczących tego, jakie za kilka lat będzie jej miejsce na gospodarczej mapie Polski.

Raporty odpowiedzą między innymi na pytanie, jaki wpływ na zwiększenie atrakcyjności i rozwój Miasta będą miały dwa sztandarowe łódzkie przedsięwzięcia: szeroko zakrojona rewitalizacja obszarowa oraz EXPO 2024 Horticultural – w tym zarówno towarzyszące przygotowaniom do wydarzenia projekty infrastrukturalne, jak i sam fakt jego organizacji właśnie w Łodzi.

Celem raportu będzie także przeanalizowanie szans na „rozbudzenie” ciągle jeszcze niewykorzystanego w pełni potencjału drzemiącego w Łodzi: od centralnego położenia w bezpośredniej bliskości Warszawy (koncepcja Duopolis) po potencjał łódzkiego rynku pracy i łódzkich uczelni w kontekście przewidywanych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Program dalszego rozwoju ma być zarazem podsumowaniem pozytywnych zmian, które zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich lat, jak i analizą otwierających się dzięki nim nowych możliwości dla Miasta. W tym kontekście warto podkreślić, że ważną częścią raportu ma być prezentacja lokalnych success stories – przykładów lokalnych przedsiębiorców, którzy korzystając z potencjału Miasta zbudowali sukces swoich firm.

– Łódź to miasto o ogromnym potencjale zarówno jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji jak i zwiększanie jakości życia mieszkańców. My o tym wiemy, ale chcemy, by opracowanie, które zostanie przygotowane na zlecenie Miasta, pomogło nam ten potencjał ubrać w konkretne dane i liczby. Jesteśmy przekonani, że takie podsumowanie zmian, które zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich lat, oraz analiza obecnego stanu Miasta, przygotowane przez zewnętrznego konsultanta, będzie dla nas ważnym narzędziem i cennym źródłem wiedzy. – mówi wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

– Inwestycje infrastrukturalne – kolejowe i drogowe, Nowe Centrum Łodzi jako część ekosystemu gospodarczego stolicy, CPK, efekt rewitalizacji dla rynku nieruchomości, inwestycje w jakość życia. Znajdujemy się zaledwie na początku wymienionych projektów. Szanse rozwojowe, które stworzą te inicjatywy muszą być częścią naszej oferty dla potencjalnych partnerów już teraz. Logika procesu inwestycyjnego wymaga pokazania wizji Miasta w dłuższej perspektywie. Tu znajdują się nasze przewagi względem konkurencyjnych ośrodków, Deloitte ma te inwestycje zdiagnozować i certyfikować swoim brandem – mówi Mateusz Sipa, zastępca dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ.   

Wypracowanie programu rozwoju już najszybciej rozwijającego się miasta w Polsce to dla nas bardzo ciekawe i ambitne wyzwanie. – mówi Jakub Bojanowski, partner w Deloitte odpowiedzialny za realizację projektu.