11 października 2019 o godzinie 11.30. w Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” odbyło się otwarcie Bałuckich Pracowni Edukacji Kulturowej – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Bałuckie Pracownie Edukacji Kulturowej to projekt zrealizowany z myślą o odbiorcach kultury na Bałutach w każdym wieku, którzy chcą skorzystać ze wsparcia we własnym współtworzeniu kultury i aktywnym w niej uczestniczeniu. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Miasta Łódź wyposażyliśmy pięć pracowni w 3 ośrodkach BOK rozrzuconych po Bałutach.

Stworzono pięć zupełnie nowych pracowni edukacji kulturowej ulokowanych w placówkach BOK. Utworzono pracownię edukacji muzyczno – tanecznej oraz edukacji plastycznej w CT Lutnia, pracownię edukacji filmowej i fotograficznej oraz wielofunkcyjnej pracowni tworzenia i twórczości na Wyspie Kultury, międzypokoleniową pracownię edukacji artystycznej w CEK „Na Żubardzkiej”.  W wyniku realizacji projektu pracownie te udało się wyposażyć w nowe meble, nagłośnienie, lustra, rolety oraz sprzęt do prezentacji video. Już wiemy od uczestników zajęć i prowadzących, że bardzo podniosło to jakość kierowanej do nich oferty zajęć edukacyjnych, klubowych i warsztatowych a także stworzyło nowy klimat pracy i uczestnictwa w kulturze.

„Utworzenie nowych pracowni umożliwiło BOK poszerzenie oferty warsztatów i zajęć, projektów kulturalnych, których pełna oferta znajduje się na stronie www.bok.lodz.pl oraz na www.strefazajec.pl, dzięki czemu zwiększy się krąg odbiorów. Przy planowaniu zakupów wyposażenia kierowaliśmy się myślą, że inspirujące przestrzenie kreują przyjazne otoczenie w którym lubimy przebywać i do którego lubimy powracać” – mówi Dobrosław Bilski Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury.